Karkówka po żydowsku

Karkówka po żydowsku

Dzi­siaj przed­sta­wiam Wam prze­pis na pyszną kar­kówkę. Wyko­na­nie jej tro­chę zaj­muje czasu, ale jako główny skład­nik do obiadu jest ide­alny. Sami się prze­ko­na­cie, gdy przy­go­tu­je­cie ze mną ten posi­łek. Zapra­szam do lektury ;).

Skład­niki:

 • 1,5 kg karkówki
 • ok. 1 kg pieczarek
 • 5 cebul
 • 6–7 kon­ser­wo­wych ogórków
 • sól
 • pieprz
 • maje­ra­nek
 • 3 łyżki kon­cen­trat pomidorowego
 • 3 łyżki ketchupu
 • 1/2 szkl. zalewy z ogórków
 • olej do smażenia
 • mąka

Kar­kówkę myję, osu­szam i kroję w cen­ty­me­trowe pla­stry. Posy­puję solą, pie­przem i maje­ran­kiem, a następ­nie obta­czam w mące. Pod­sma­żam na roz­grza­nym oleju i prze­kła­dam do naczy­nia żaro­od­por­nego. Potem zabie­ram się za pie­czarki. Oczysz­czam, myję i kroję w ćwiartki. Cebulę kroję w piórka. Dorzu­cam do pie­cza­rek i krótko duszę. Na koniec ogórki kroję w małą kostkę.

Teraz pora na przy­go­to­wa­nie sosu: zalewę octową z ogór­ków dokład­nie mie­szam z kon­cen­tra­tem pomi­do­ro­wym i ket­chu­pem.

Pozo­stało już tylko przy­go­to­wa­nie wszyst­kiego w naczy­niu żaro­od­por­nym. Na mięso wykła­dam pie­czarki z cebulą i posy­puję ogór­kami. Wszystko zale­wam sosem. Pie­kar­nik roz­grze­wam do ok. 180 stopni i zosta­wiam do pie­cze­nia pod przy­kry­ciem na godzinę.

Jeżeli podoba Ci się wpis Kar­kówka po żydow­sku polub nas na face­bo­oku i śledź naszego bloga na bieżąco! :)